Νέα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η αγορά αυτού του εισιτηρίου συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρακάτω όρων από τον θεατή:

 • Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη παράσταση, μόνον εάν αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του θεάματος και του χώρου.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από το χώρο θεατές που διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους τη δυνατότητα των υπολοίπων θεατών να παρακολουθήσουν ομαλά την παράσταση και δεν συμορφώνονται με τους όρους λειτουργίας του χώρου.
 • Έγκυρα θεωρούνται μόνον τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης.
 • Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν ισχύει για άλλη παράσταση και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μεταμέλειας θεατή ή μη προσέλευσής του για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ο θεατής οφείλει να φυλάσσει το εισιτήριό του μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης.
 • Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας, ώρας και χώρου μιας ή περισσότερων παραστάσεων, ειδοποιώντας σχετικά το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν ως έχουν για την νέα παράσταση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αναβολής παραστάσεων για λόγους ανωτέρας βίας.
 • Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης μιας παράστασης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα σημεία προπώλησης που θα ανακοινωθούν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας της παράστασης.
 • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της παράστασης.
 • Είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης. Μετά την έναρξη της παράστασης η είσοδος δεν επιτρέπεται.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες αντικειμένων.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης όλων των παραπάνω όρων.
 • Όλοι οι παρόντες όροι αποτελούν την συμφωνία του θεατή με τους Διοργανωτές.